Wróć do listy

Nabór kandydatów na egzamin czeladniczy, mistrzowski oraz sprawdzający.

Szanowni Państwo,
      W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i terminem składania dokumentów na egzaminy czeladnicze oraz sprawdzające informujemy, iż Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie rozpoczyna nabór kandydatów na tegoroczne egzaminy.
Poniżej wykaz dokumentów niezbędnych do dopuszczenia do egzaminu:
a) uczniowie kończący praktyczną naukę zawodu składają:
- wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego ( wzór wniosku w zkładce Do pobrania),
- umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku, gdy uczeń pobierał naukę u kilku pracodawców, należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy,
- świadectwo pracy lub zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu - jeśli dokumenty są składane w czasie trwania nauki ( wzór zaświadczenia znajduje się w zakładce Do pobrania),
- świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwo ukończenia gimnazjum wraz z oświadczeniem powierdzającym ukończenie dokształcania teoretycznego,
- fotograia ( format 35x45mm)

b) uczniów kończących przyuczenie do wykonywania określonej pracy:
- wniosek o dpuszczenie do egzaminu sprawdzającego ( wzór wniosku w zakładce Do pobrania),
- umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wkonywania  określonej pracy,
- zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia do wykonywania określonej pracy z podaniem czasu oraz zakresu przyuczenia ( wzór zaświadczenia w zakłace Do pobrania).

      Dokumenty można składać drogą korespondencyną ( po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel 511-852-695, 29-742-54-01) lub osobiście w biurze Cechu Rzemiosł Różnych  i Przedsiębiorczości w  Wyszkowie  od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00