Wróć do listy

Nabór kandydatów na egzamin czeladniczy, mistrzowski, sprawdzający.

Szanowni Państwo,

   W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego i terminem składania dokumentów na egzaminy czeladnicze po ukończeniu praktycznej nauki zawodu oraz egzaminy sprawdzające po ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z §8 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, informuję iż Izba Rzemieślnicza w Wyszkowie kontynuuje przeprowadzanie egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających, w związku z czym rozpoczęliśmy nabór kandydatów na tegoroczne egzaminy.
   Jeżeli kształcą Państwo uczniów kończących praktyczną naukę zawodu w tym roku, prosimy o złożenie wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (wzór wniosku znajduje się  w zakładce --> dokumenty do pobrania lub w biurze Izby) wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
1) umową o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w przypadku, gdy uczeń pobierał naukę u kilku pracodawców, należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy,
2) świadectwem pracy lub zaświadczeniem o ukończeniu praktycznej nauki zawodu - jeśli dokumenty składane są w czasie trwania nauki (wzór zaświadczenia znajduje się  w zakładce -> dokumenty do pobrania lub w biurze Izby),
3) świadectwem ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub świadectwem ukończenia gimnazjum i zaświadczeniem lub oświadczeniem potwierdzającym ukończenie dokształcania teoretycznego,
4) fotografią (w formacie legitymacyjnym 37x52mm).

  W przypadku kandydatów do egzaminu sprawdzającego po przyuczeniu do wykonywania określonej pracy należy złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego (wzór wniosku znajduje się w zakładce --> dokumenty do pobrania lub w biurze Izby) wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
1) umową o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
2) zaświadczeniem pracodawcy potwierdzającym ukończenie przyuczenia do wykonywania określonej pracy z podaniem czasu oraz zakresu przyuczenia (wzór zaświadczenia znajduje się w zakładce -> dokumenty do pobrania lub w biurze Izby).

  Przypominam, iż dokumenty można składać drogą korespondencyjną (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 29 742 54 01, 29 742 36 34) lub osobiście w biurze  Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Wyszkowie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.