DO POBRANIA

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (uczeń/kursant)
2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego
3. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego
4. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu ukończenia nauki zawodu
5. Zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu
6. Zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy
7. Wzór przelewu – opłata za egzamin
8. Wniosek o legalizację dokumentu do ZRP
9. Wniosek o legalizację dokumentu w MSZ
10. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego (kandydaci z wolnego naboru)
11. Klauzula informacyjna.

Przykładowe pytania egzaminacyjne:

1. Mechanik pojazdów samochodowych - czeladnik
2. Fryzjer - czeladnik
3. Fryzjer - mistrz
4. Cukiernik - czeladnik
5. Cukiernik - mistrz
6. Blacharz samochodowy - czeladnik
7. Kucharz - czeladnik
8. Piekarz - czeladnik