DO POBRANIA

1.Wniosek na egzamin sprawdzajcy wprowadzony 01.2022 IRW
2. Wniosek czeladnik uczeń III kl. Sz.B młodociany pracownik wprowadzony 01.20223 IRW
3. Wniosek na egzamin czeladniczy dla kandydatow nie bedacych uczniami III roku szkoly branzowej wprowadzony 01.2022 IRW
4. Wniosek na egzamin mistrzowski wprowadzony 2022 IRW
5. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu ukończenia nauki zawodu
6. Zaświadczenie o ukończeniu praktycznej nauki zawodu
7. Zaświadczenie o ukończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy
8. Wzór przelewu – opłata za egzamin
9. Wniosek o legalizację dokumentu w MSZ
10. Klauzula informacyjna.

Przykładowe pytania egzaminacyjne:

1. Mechanik pojazdów samochodowych - czeladnik
2. Fryzjer - czeladnik
3. Fryzjer - mistrz
4. Cukiernik - czeladnik
5. Cukiernik - mistrz
6. Blacharz samochodowy - czeladnik
7. Kucharz - czeladnik
8. Piekarz - czeladnik