Legalizacja dokumentów

Świadectwa czeladnicze i dyplomy mistrzowskie wydawane przez izby rzemieślnicze mają charakter państwowych dokumentów i jeśli właściciel zamierza wprowadzić je do tzw. obrotu prawnego z zagranicą - wymagają dokonania czynności związanych z legalizacją dokumentów.

Legalizacja świadectw czeladniczych i dyplomów mistrzowskich odbywa się w Polsce w dwóch etapach:

I. Poprawność i autentyczność dokumentu potwierdza Związek Rzemiosła Polskiego.

Posiadacz świadectwa/dyplomu udaje się do siedziby ZRP w Warszawie przy ul. Miodowej 14 i w kasie uiszcza opłatę skarbową  – 26zł (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635) za poświadczenie dokumentów.Opłaty można też dokonać bezgotówkowo na rachunek:
 
 • płatność dokonywana w Polsce:
  Związek  Rzemiosła Polskiego
  ul. Miodowa 14 , 00-246 Warszawa
  Bank Gospodarstwa Krajowego I O / Warszawa
  Nr 10 1130 1017 0200 0000 0005 5614
 
 • dla płatności z zagranicy:
  SWIFT CODE: “GOSK PL PW”                                                                                                                                  IBAN: "IBAN IBAN: PL 10 1130 1017 0200 0000 0005 5614

W Związku u Rzemiosła Polskiego legalizacja dokumentów dokonywana jest  w Zespole Oświaty Zawodowej i Problematyki  Społecznej . Upoważnione osoby: Jolanta Kosakowska, tel./fax. (48 22) 50 44 230, (48 22) 50 44 397, e-mail: oswiata@zrp.pl; Andrzej Stępnikowski (48 22) 50 44 248, Monika Walterska (48 22) 50 44 279. Termin legalizacji należy usta lic telefonicznie.

Uwaga! Legalizacji dokumentów w Związku Rzemiosła Polskiego można dokonać osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia) oraz korespondencyjnie, np. z zagranicy.
 
Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy dołączyć do przesyłki:
⦁    dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego)
⦁    kopertę z adresem zwrotnym oraz naklejonymi znaczkami o wartości właściwej dla rodzaju  przesyłki
⦁    poświadczone dokumenty odesłane są pocztą do nadawcy, także za granicę

Wniosek o legalizację dokumentu do ZRP

II. Wystawienie załącznika „Apostile” w Dziale Legalizacji Dokumentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Po otrzymaniu dokumentów ze Związku Rzemiosła Polskiego posiadacz świadectwa czeladniczego/dyplomu mistrzowskiego udaje się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie przy Al. Szucha 21 do Działu Legalizacji Dokumentów (godz. otwarcia: od poniedziałku do piątku 900 - 1300) i uiszcza opłatę skarbową – 60zł (podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Dz.U. 2006 r. Nr 225, poz. 1635). Wniesienia opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie znajdującej się na terenie MSZ lub bezgotówkowo na rachunek:
 
 • płatność dokonywana w Polsce:
  Urząd M.St. Warszawy, Dzielnica Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43
  Bank Handlowy w Warszawie S.A.
  60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
 
 • dla płatności z zagranicy:
  SWIFT CODE: "CITIPLPX"
  IBAN: "IBAN PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038"
  Tytułem: opłata skarbowa za legalizację

Uwaga! Wniosek o wydanie APOSTILE można złożyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych osobiście lub przez osobę trzecią (nie wymaga to dodatkowego upoważnienia) lub korespondencyjnie, również z zagranicy.
 
Przy poświadczaniu dokumentów drogą korespondencyjną należy koniecznie dołączyć do przesyłki dowód wniesienia opłaty skarbowej (kopię przelewu bankowego) oraz podać swój adres zwrotny. Poświadczone dokumenty zostaną wówczas do Państwa odesłane pocztą.

Wniosek o legalizację dokumentu w MSZ