ORGANY IZBY

ZJAZD DELEGATÓW IZBY

Zjazd Delegatów Izby jest najwyższym organem Izby uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach rzemiosła i jego organizacji na terenie działania Izby.
czytaj więcej

ZARZĄD IZBY

Zarząd składa się z Prezesa Zarządu Izby oraz dwóch członków Zarządu w randze Wiceprezesów. Prezesa Zarządu Izby i dwóch członków Zarządu - Wiceprezesów
czytaj więcej

PREZES ZARZĄDU IZBY

Prezes Zarządu Izby kieruje działalnością Izby i reprezentuje Izbę na zewnątrz.
czytaj więcej

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komisji wybranych przez Zjazd w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
czytaj więcej