Wróć do listy

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza Komisji wybranych przez Zjazd w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie statutowej działalności Izby w zakresie finansowym, to jest:
  1. badanie rocznych sprawozdań finansowych,
  2. badanie działalności gospodarczej Izby, w którą zaangażowany jest majątek Izby,
  3. składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności wraz z projektami zaleceń,
  4. przedstawianie Zjazdowi wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Izby oraz każdemu z Wiceprezesów Izby.
Skład Komisji Rewizyjnej Izby Rzemieślniczej w Wyszkowie:
  1. Przewodniczący –  Zbigniew Bedecki
  2. Zastępca Przewodniczącego – Rafał Czubak
  3. Sekretarz – Władysław Modzelewski