Wróć do listy

PREZES ZARZĄDU IZBY

Prezes Zarządu Izby kieruje działalnością Izby i reprezentuje Izbę na zewnątrz. Prezes Zarządu Izby organizuje i wykonuje zadania Izby poprzez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności niezastrzeżonych w ustawie i w statucie do wyłącznej właściwości Zjazdu Delegatów, Komisji Rewizyjnej i Zarządu Izby.