Wróć do listy

Zmiana stawki opłat egzaminacyjnych


Zgodnie z nowelizajcą ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989 ( t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1285, z 2017r. poz.60) w 2018r. obowiązują stawki za:
- egzamin mistrzowski - 1422,00 zł
- egzain czeladniczy - 711,00 zł
- egzamin sprawdzjący - 237,00 zł